Termes i Condicions – Avís Legal

Aquests són els Termes i Condicions que regulen la relació contractual d’informació, entreteniment i adquisició de productes que www.mediterraniartesans.es ofereix a la seva botiga en línia.

El lloc web www.mediterraniartesans.es és titularitat de Marta Ferrer Martin (en endavant “el lloc web”), amb NIF35093016F i amb seu social a C/ Sant Pere, nº132, 08911, Badalona.

Si desitja contactar amb www.mediterraniartesans.es pot fer-ho per escrit a l’adreça facilitada anteriorment, o si ho prefereix, a través del telèfon 930077224 o l’adreça de correu electrònic mediterraniartesans@hotmail.es posa a disposició dels usuaris el present document amb Per tal de complir amb les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i informar-los sobre les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web es compromet a conèixer i complir el que disposa el present text, així com en els altres avisos legals i comercials posats a disposició per www.mediterraniartesans.es en els diferents enllaços del lloc web. www.mediterraniartesans.es es reserva el dret a modificar la informació del lloc web, sense obligació d’avisar als usuaris d’aquestes obligacions.

L’accés i utilització del Web li atribueixen la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió al present Avís Legal en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a la mateixa. Si no estigués d’acord amb el mateix, s’haurà d’abstenir d’accedir al lloc web o d’utilitzar els serveis que es presten a través de la mateixa.

Si l’usuari és menor d’edat, haurà d’informar als seus pares o tutors sobre aquest Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies. Són ells els que han d’expressar l’acceptació de les mateixes abans de l’ús del lloc web o dels serveis de la mateixa.

Especialment, us recomanem que presti atenció i llegeixi les nostres polítiques relacionades amb les condicions generals de contractació, Política de Privacitat i Política de Cookies, sobretot abans d’efectuar compres o facilitar les seves dades. L’accés a determinats continguts, Productes i / o Serveis oferts a través del lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests Continguts, Productes i / o Serveis, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

ÚS

L’Usuari es compromet a fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids i a no fer cap comanda fals o fraudulent. Si no, estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents. L’Usuari no ha de realitzar cap ús prohibit d’aquesta web, entenent amb això, entre d’altres, introducció intencionada de virus, troians o qualsevol altre material tecnològicament nociu. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua que afectin el seu ordinador com a conseqüència de les accions anteriors, o de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni. www.mediterraniartesans.es no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada al Lloc Web. L’Usuari reconeix i accepta que tota la informació i / o continguts als quals accedeixi a través de la web ho és per al seu únic i exclusiu ús personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de tota o part de la informació i / o continguts als quals pugui tenir accés l’usuari a través del web.

COMUNICACIONS

En aplicació de l’article 20 i següents de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, www.mediterraniartesans.es no enviarà comunicacions comercials per correu electrònic a menys que tingui la autorització expressa del destinatari de les mateixes. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no s’enviïn informacions comercials a través dels canals d’atenció al client en qualsevol moment o escrivint-nos a l’adreça de correu electrònic de mediterraniartesans@hotmail.es

REGISTRE

Alguns dels serveis oferts a través del lloc web estan reservats als usuaris registrats a la mateixa, com per exemple, realització i seguiment de les compres. L’usuari que desitgi registrar-se al lloc web haurà d’emplenar el formulari de registre que li serà facilitat per www.mediterraniartesans.es a través del propi lloc web, i escollir una contrasenya per a l’accés a les zones restringides que requereixin identificació prèvia www.mediterraniartesans.es.

www.mediterraniartesans.es es compromet a tractar i processar totes les dades dels usuaris registrats de conformitat amb la Política de Privacitat.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces, exactes i complets, així com a actualitzar totes les dades facilitades perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i complets. En qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de client (canvi de domicili, telèfon, etc.) o sol·licitar-nos el recordatori de la seva contrasenya si l’ha oblidat.

Les contrasenyes de cada usuari són personals i no han de ser utilitzades per tercers, no permetent-se que uns altres la utilitzin sota el risc que existeixi suplantació de la identitat. L’usuari es compromet a custodiar i usar la seva contrasenya de manera diligent, així com a comunicar de forma immediata a www.mediterraniartesans.es qualsevol fet, tals com robatori, extraviament, o accés no autoritzat, que permeti l’ús indegut d’aquestes, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació. www.mediterraniartesans.es no serà responsable de les conseqüències derivades de l’ús indegut de les claus d’accés.

L’usuari registrat reconeix que ha llegit i comprès els termes i condicions d’aquest Avís Legal i les condicions de registre incloses en aquest, i que accepta complir totes les seves disposicions. Igualment, reconeix que ha llegit i acceptat la Política de Privacitat. 

LINKS

La nostra web pot contenir enllaços a altres pàgines webs, xarxes socials i materials de tercers. Aquests enllaços es proporcionen a efectes informatius merament i www.mediterraniartesans.es no té el control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. En conseqüència, www.mediterraniartesans.es no es farà cap responsable pels danys o pèrdues derivats de l’ús d’aquests enllaços o material de tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Per a saber més sobre les nostres Polítiques de Privacitat i Cookies accedeix a la nostra Política de Privacitat i/o a la nostra Política de Cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc web pertany a Marta Ferrer Martin, i en conseqüència queda totalment prohibit el seu ús sense la nostra prèvia autorització expressa i per escrit. Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc web (incloent els dissenys, textos, imatges, tipografies, gràfics, icones, fotografies i altres continguts audiovisuals o sonors), el seu disseny gràfic, els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents, inclosos els codis font, així com els diferents elements que integren el Lloc web corresponen a Marta Ferrer Martin, i només Marta Ferrer Martin disposa del dret d’ús i explotació d’aquests, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents, tant nacional com d’altres jurisdiccions.

L’ús del Lloc web per l’Usuari no suposa de cap manera la cessió de drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre aquest, els seus continguts i/o els signes distintius. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, i excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de tot o part del contingut del Lloc web. Queda totalment prohibit copiar i modificar de forma total o parcial els dissenys, textos, imatges, tipografies, gràfics, icones, marca i altres continguts visuals. En aquest sentit, el contingut del Lloc web no podrà ser utilitzat ni reproduït ni total ni parcialment en cap aplicació o pàgina web, no podrà ser estampat en cap producte físic ni tampoc podrà ser copiat, reproduït, modificat, utilitzat o distribuït amb qualsevol finalitat, sense la prèvia autorització de Marta Ferrer Martin. Marta Ferrer Martin es reserva el dret d’exercir les accions civils o penals que corresponguin contra els usuaris que vulnerin els seus drets de propietat industrial o intel.lectual.  

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Marta Ferrer Martin ha adoptat les mesures necessàries per a assegurar el correcte funcionament dl Lloc web. No obstant això, Marta Ferrer Martin no serà responsable de la falta de disponibilitat del Lloc web en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa per causes alienes a Marta Ferrer Martin.

Marta Ferrer Martin no serà responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc web, a la fal·libilitat del Lloc web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines del Lloc web o a aquelles des de les quals es presta el servei.

Marta Ferrer Martin no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Lloc web i/o els seus continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic; i Marta Ferrer Martin no assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Marta Ferrer Martin no garanteix que el contingut de la Web estigui actualitzat, sigui complet i exacte o que el contingut no contingui defectes, errors i/o virus. En cap cas Marta Ferrer Martin serà responsable de la producció de qualsevol tipus de mal que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en la Web.

Marta Ferrer Martin no es fa responsable dels continguts ni de la veracitat i/o qualitat de la informació abocada pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris, ni de l’efectivitat, i/o ús que facin aquests col·laboradors clients i/o usuaris del Lloc web i la informació en ella continguda. Marta Ferrer Martin no es fa responsable de les aportacions, opinions, judicis, comentaris o continguts que poguessin aportar els seus col·laboradors, clients i/o usuaris a través de qualsevol dels mecanismes posats a disposició, com a títol il·lustratiu xarxes socials, comentaris, valoracions, o comentaris en el Blog, que infringeixin la normativa vigent i/o lesionin drets de tercers, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris. La responsabilitat legal correspondrà al col·laborador, client i/o usuari que realitzi la infracció.

Marta Ferrer Martin exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se de l’accés al Lloc web per persones no autoritzades, al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc web; a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

(I) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web i/o App i els seus continguts;

(II) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc web i els seus continguts;

(III) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc web i els seus continguts;

(IV) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat del Lloc web i els seus continguts;

(V) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pel Lloc web i els seus continguts;

(VI) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d’o amb motiu de l’accés al Lloc web i els seus continguts;

(VII) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Sempre que l’usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme els defineix la normativa espanyola, i tret que la Llei que resulti aplicable disposi obligatòriament d’una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur. 

 

[ultimate_gdpr_terms_accept]